Jak zaksięgować licencję na transport międzynarodowy?

Jak zaksięgować licencję na transport międzynarodowy? Wiele osób z pewnością zastanawia się, czym jest licencja na transport międzynarodowy. Wobec tego, należy powiedzieć, iż licencją na transport międzynarodowy jest nic innego, jak przede wszystkim dokument stanowiący o tym, że dany podmiot ma możliwość dokonywania transportu międzynarodowego nie tylko w odniesieniu do osób, ale również w odniesieniu do różnorodnych rzeczy.

Każda licencja na transport międzynarodowy za każdym razem zostaje wydana tylko i wyłącznie na podstawie posiadanego zezwolenia odnoszącego się do wykonywania zawodu przewoźnika. Należy też powiedzieć przede wszystkim to, iż licencja taka w obecnych czasach stała się bardzo popularna wśród polskich obywateli, ponieważ daje możliwość uzyskania o wiele lepszej pracy, a co za tym idzie – stwarza możliwość zarobienia o wiele większych pieniędzy i pracy w międzynarodowym środowisku. Licencja na transport międzynarodowy obowiązuje przede wszystkim na obszarze wszystkich państw, które są członkami Unii Europejskiej.

Na jaki okres czasu zostaje wydawana licencja na transport międzynarodowy?

Ważną informacją jest to, iż licencja na transport międzynarodowy w większości przypadków jest wydawana na okres pięciu lat, bądź dziesięciu lat. Należy też pamiętać o tym, iż aby móc uzyskać taką licencję trzeba w pierwszej kolejności złożyć stosowany wniosek w tym przedmiocie sprawy. Licencja taka jest również określana, jako licencja wspólnotowa.

Kto wydaje licencję na transport międzynarodowy?

Otóż, trzeba zaznaczyć, iż licencję na transport międzynarodowy mogą wydać dwa podmioty. Do tych dwóch podmiotów wydających licencję o transport międzynarodowy zalicza się w szczególności:

  • Starostę Powiatu
  • Prezydenta Miasta

Księgowanie licencji o transport międzynarodowy?

Zapewne szerokie grono osób zastanawia się, w jaki sposób wygląda księgowanie licencji na transport międzynarodowy. Otóż, dlatego też należy powiedzieć, że księgowanie licencji na transport międzynarodowy charakteryzuje się przede wszystkim tym, że należy taką kwestię księgować przede wszystkim w KPiR w kolumnie 10. Bowiem to właśnie to miejsce jest przeznaczone w szczególności do tego aspektu, jeżeli chodzi sam koszt towaru, ale również materiału, który jest transportowany na arenie międzynarodowej. Trzeba też pamiętać o tym, iż kolumna o numerze 11 jest przede wszystkim przeznaczona do określenia wszystkich dodatkowych kosztów ubocznych odnoszących się między innymi do zakupu takich towarów oraz materiałów. Dlatego też, właśnie w tym miejscu musimy w sposób precyzyjny ująć wszystkie, różnorodne koszty dotyczące transportu towarów handlowych, bądź też materiałów podstawowych. Natomiast, jeżeli występuje sytuacja, podczas której występuje pewien transport  odnoszący się przede wszystkim do jakiegoś zakupu środka trwałego, to wtedy na konkretnej  fakturze informacja taka powinna się pojawić w formie odrębnej pozycji.. Chodzi w tej sytuacji przede wszystkim o to, iż  to nie ma potrzeby, aby taka informacja była w sposób bezpośredni ujęta  w KPiR. Oczywiście należy też pamiętać o tym, iż wszystkie koszty transportu za każdym razem przyczyniają się do znaczącego powiększenia wartości początkowej danego środka trwałego. I to właśnie głównie z tego powodu taka wartość początkowa podlega amortyzacji.

Jakie trzeba spełnić warunki, by móc starać o uzyskanie licencji o transport międzynarodowy?

Aby móc starać o uzyskanie licencji o transport międzynarodowy należy spełnić przede wszystkim takie warunki jak: być osobą o nieposzlakowanej opinii społecznej, być obywatelem jednego z państw członkowskich Unii europejskiej, być osobą posiadającą odpowiednią zdolność finansową, jak również być osobą, która posiada do tego celu odpowiednie kompetencje zawodowe.

Należy również zaznaczyć, iż każda osoba, której zależy na uzyskaniu takiej licencji o transport międzynarodowy zobowiązania jest też do uiszczenia odpowiedniej opłaty. Z kolei wysokość takie opłaty w przedmiocie uzyskania licencji o transport międzynarodowy zależna jest od tego, na jak długi czas taką licencję byśmy chcieli uzyskać. Bowiem, jak zostało już powyżej opisane – licencję taką można uzyskać zarówno na okres 5, jak i 10 lat. W związku z tym, jeżeli interesuje nas uzyskanie licencji na okres 5 lat to będziemy zobowiązani do wniesienia stałej opłaty, która wynosi 4 tysiące złotych. Natomiast, jeżeli chcemy dostać licencję na transport międzynarodowy na czas 10 lat to będziemy zobowiązani do wniesienia opłaty, która wynosi 8 tysięcy złotych. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, iż oprócz tej stałej opłaty należy doliczyć również dodatkowe koszty związane z wypisem z licencji. W związku z tym w przypadku licencji wydanej na 5 lat, wypis z licencji będzie wynosił 440 złotych. A w przypadku licencji wydawanej na okres 10 lat, koszt wypisu z licencji będzie wynosi 880 złotych. Jeżeli powyżej opisane opłaty nie zostaną wniesione to licencja o transport międzynarodowy nie będzie mogła nam zostać wydana z przyczyn formalnych. Ustawodawca również nie przewidział żadnych wyjątków, które mogłyby zwalniać poszczególne osoby z poniesienia takich kosztów.

MM Logistic Transport Norwegia
Grodzka 20/6
70-560 Szczecin
793 008 523
www.mmlogistics.com.pl

art

Related Posts

Transport od drzwi do drzwi

Transport od drzwi do drzwi: Transport jest kluczowym elementem współczesnego społeczeństwa i gospodarki. Bez niego trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie wielu branż i codzienne życie. Jednakże, sama myśl…

Przewóz osób

Przewóz osób

Przewóz osób: W dzisiejszych czasach mobilność stała się nieodłączną częścią naszego życia. Potrzeba poruszania się z miejsca na miejsce jest nieustannie obecna, a usługi przewozu osób stają…

Kiedy remont wymaga pozwolenia na budowę

Kiedy remont wymaga pozwolenia na budowę

Kiedy remont wymaga pozwolenia na budowę: Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, czy planowany przez Ciebie remont wymaga pozwolenia na budowę? Wydawać by się mogło, że to tylko drobne…

Esperal

Esperal

Esperal: Alkoholizm to problem, który dotyka wiele osób na całym świecie. Walka z tą chorobą może być trudna i wymagająca, ale istnieją różne metody i środki, które mogą…

Instalacje elektryczne Szczecin

Instalacje elektryczne Szczecin

Instalacje elektryczne Szczecin: Szczecin, położony malowniczo nad rzeką Odrą, to miejsce, które przenika nie tylko bogata historia, ale także nowoczesność. W dzisiejszym artykule skupimy się na jednym…

Mechanik samochodowy

Mechanik samochodowy

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak wiele zależy od kondycji Twojego samochodu? W dzisiejszych czasach mobilność stała się nieodłącznym elementem naszego życia. Dlatego tak ważne jest, aby nasze…